Pluimveebedrijf Familie van Dijk - Nooijen

De Goed Nest KipDe Goed Nest Kip is een langzaam groeiende kip. Binnen dit concept is extra aandacht voor antibioticareductie, verantwoord voer en de leefomgeving van de kippen.
Wat is nu het verschil tussen reguliere vleeskuikens en de traaggroeiende Goed Nest Kip?
 

                                                 Reguliere vleeskuikens          GoedNestKip

Aantal per vierkante meter:        22                                            15,5   

Duur dat ze slachtrijp zijn           6                                              7 
in weken

Eindgewicht (in gram)                2400 - 2600                             2300 - 2500 

Gemiddelde groei per dag          60 - 70 gram                            Max 50 gram

Maximaal gewicht m2                 42 kilo                                      38 kilo


Per 1.000 stuks Goed Nest Kip moet er in het hok een pak stro worden voorzien waarmee de kippen kunnen "spelen" en waar ze in kunnen scharrelen.
Er mag geen antibiotica gebruikt worden en er worden geen kippen uitgeladen.

Afbeelding 1

Gelet op diervriendelijkheid is het werken met de Goed Nest Kip goed en voldoet aan de eisen die daar heden ten dagen aan worden gesteld.

Het concept van de Goed Nest Kip is goed voor de kip en de kweker, maar is niet perse duurzamer (milieuvriendelijker) dan de reguliere vleeskuikenhouderij. Bij de traditionele kip hebben we 1,5 kg voer nodig om 1 kg vlees te produceren. Voor de Goed Nest Kip dit 1,85 kg voer per kg vlees. Ook is er voor de Goed Nest Kip meer energie (verwarming en electra) nodig.

Powered by TKW Media