Afbeelding 5


Onze varkensstal is gevestigd op het bedrijfsgedeelte aan de Bosweg. Er is in totaal 1 stal en deze is verdeeld in 12 afdelingen.

De Biggen

Elke afdeling wordt in één keer gevuld met biggen. Op dit moment zijn de stallen gevuld met een redelijk sterk biggenras dat toch een redelijk vleespercentage scoort, iets wat natuurlijk belangrijk is bij het kiezen van een ras. De biggen komen van één fokker. Zo weten we precies van welk bedrijf onze biggen komen, wat de kwaliteit is en hoe we het beste op kunnen starten.


Voer en Gezondheid

De varkens worden drie keer per dag automatisch gevoerd. Het voeren gebeurt door een zogenaamde brijvoerinstallatie. Deze installatie wordt door een computer gestuurd en krijgt een mengsel ingegeven. De samenstelling van het mengsel bestaat telkens uit verschillende grondstoffen. Een deel van de grondstoffen bestaat uit natte producten en een deel uit droge grondstoffen. De natte producten zijn meestal restproducten uit de voedingsindustrie.
De varkens dagelijks gecontroleerd door één van onze medewerkers. Hij controleert de gezondheid van de varkens en de voeropname. Als er teveel voer in de trog achterblijft word dat aangepast in de computer zodat er bij de volgende voerbeurt minder voer gegeven wordt.
Tijdens de controleronde let de medewerker op de gezondheid van de varkens. Dit wordt te allen tijde nauwkeurig in de gaten gehouden.


Slachten

Elke afdeling wordt in twee keer geladen. 
Ongeveer 20% van het totaal aantal varkens in een afdeling wordt 14 dagen eerder geladen dan de overige 80%. De zwaarste varkens worden het eerst geladen. De slachterij vraagt om binnen een bepaald gewichtstraject af te leveren. Op dit moment is dat een gewicht tussen de 75 en 100 kg. Als geleverde varkens buiten het gewichtstraject vallen daalt de prijs per kilo. Wij streven er dus naar om binnen het gevraagde traject de varkens af te leveren.


Ronde

Als alle twaalf afdelingen een keer zijn leeg geladen en alle varkens zijn afgeleverd dan noemen we dat een ronde. Een complete ronde duurt 120 tot 125 dagen. We draaien op ons bedrijf ongeveer 3 rondes per jaar. Tijdens deze hele ronde is er begeleiding van een dierenarts. Hij zorgt voor alle verplichte entingen en adviseert en begeleid onze medewerkers als zij ziekte onder de varkens constateren. 
Zo zorgen we samen voor de gezondheid van onze dieren.

Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Powered by TKW Media