Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

Blog van Bert Vogel

Afbeelding 1
Wakker Dier gaat plofkiphouders helpen!

Dat gaat lukken, zei Sjoerd van de Wouw van Wakker Dier onlangs op de radio. Eind 2014 kan iedere vleeskuikenhouder zijn omgeschakeld van gangbaar naar bio met een of meer sterren.
[Wakker Dier gaat plofkiphouders helpen]Dat gaat natuurlijk heel veel vergunningswerk kosten, en Wakker Dier wil daar graag bij helpen. Want vergunningen, daar zijn ze goed in thuis. In 1992 richtte Sjoerd samen met zijn kameraad Volkert van der Graaf (die ja) de VMO op (Vereniging Milieu-Offensief) De VMO ontwikkelde zich als een nachtmerrie voor boeren. Honderden veehouderijen zagen uitbreidingsplannen gedwarsboomd door Volkert en Sjoerd. Het illustere tweetal stroopte vergunningsaanvragen af en ging in beroep waar ze konden. Het span wint honderden rechtszaken en verliest al doende elk greintje respect van iedere agrariër in dit land (uit: Econostra, Peter Siebelt). Genoeg ervaring dus met vergunningen die broeders in crime. Dit boek, Econostra, zou trouwens verplichte literatuur moeten zijn op middelbare scholen. We gaan er een lespakket van maken.

Een aanslag op duurzaamheid 
Gaat het lukken om over te schakelen naar de biokip of de sterrenkip die Wakker Dier zo graag ziet? En ook niet onbelangrijk: gaat de consument wel meer betalen voor onze kip? Of wordt er dan gewoon plofkip geïmporteerd en blijven wij met de te dure sterkip zitten? Het zou met niet verbazen als dat erachter zit. Sjoerd gaat gewoon door met wat hij in 1992 is begonnen. Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.

Duizenden uitbreidingsvergunningen zijn nodig om over te schakelen naar bio. Waar nu een bedrijf staat met twee stallen, verrijzen binnen twee jaar vier nieuwe stallen met overdekte uitloop. Wat een klucht, John Lanting had het niet kunnen verzinnen, en wat een verstand, alsof er één boer in Nederland te vinden is waarvoor Sjoerd van de Wouw godbetert iets zou mogen doen behalve opzouten.

Het omschakelen van de gangbare vleeskuikenhouderij naar biosterrenkippenhouderij gaat een aanslag betekenen op duurzaamheid van de pluimveehouderij. Meer graan, meer soja, meer grond, meer uitstoot van CO2, meer energie-input, meer vervoer enzovoort. Meer van alles en veel minder duurzaam.

Met dank aan het irritante gedram 
Een aantal pluimveeslachterijen werkt aan een mooi initiatief. Voortaan wordt het geslachte en verpakte product opgesierd met een groene ster. Over de ster de tekst ‘duurzaam’ Als die ster er komt, en waarom niet, is die te danken aan de acties van Wakker Dier, waarvoor onze hartelijke dank. Met hun irritante gedram hebben ze ervoor gezorgd dat we ons beter profileren en de dialoog zijn gaan opzoeken met de consument. Kijk ook eens op www.kenjekip.nl/

http://www.boerderij.nl/Pluimveehouderij

Afbeelding 2
Powered by TKW Media