Afbeelding 3

Pluimvee


Elke zeven weken ontvangen we ééndagskuikentjes rechtstreeks van de broederij. Deze kuikentjes zijn nog geen 24 uur uit het ei.
(zie de film hiernaast!)

Zij komen in een schone stal. Lekker warm (35 graden).
In stal 5 zelfs met vloerverwarming zodat de pootjes goed warm blijven.

Op de vloer zijn houtkrullen gestrooid. De voerfabriek levert om te beginnen startvoer.
Daarna wordt er steeds overgegaan op een voersoort die bij de leeftijd past. 
Vanaf 10 dagen wordt er ook 10% tarwe bijgemengd.
Dit loopt op naar 50% aan het einde van de periode.
Deze tarwe komt uit onze eigen opslag.
Meer hierover vindt u onder het kopje akkerbouw en opslagproducten.
De vleeskuikens zijn ruim zes weken in onze stal.
In deze periode hebben ze volop de ruimte om over de hele oppervlakte van de stal heen en weer te lopen.
De temperatuur begint bij 34 graden op de dag van aankomst en wordt langzaam afgebouwd naar 20 tot 18 graden.
Ook de luchtvochtigheid en luchtcirculatie wordt exact aangepast aan de behoefte van de kuikens.
De leefomstandigheden worden zo afgesteld dat de kuikens  zich het prettigst voelen. 

Nadat de kuikens naar de slachterij zijn gegaan worden de stallen uitgemest en schoongespoten met hogedrukreinigers. Vervolgens worden ze ontsmet.


Duurzaam
De mest uit de stallen wordt deels gebruikt voor  het eigen akkerbouwbedrijf en door collega-akkerbouwers in de regio. Een ander gedeelte wordt geleverd aan de mestverbrandingscentrale in Moerdijk. Deze voorziet daarmee  een middelgrote stad van groene stroom. Zo onstaat dus een duurzame kringloop op het eigen bedrijf.

Om het bedrijf nog verder duurzaam te maken werden warmte wisselaars geplaatst bij de stallen. De koude lucht die bij de stallen naar binnen gaat wordt verwarmd met warme lucht die uitgeventileerd wordt. Dit scheelt 50% in het gasverbruik.

De ventilatie in de pluimveestallen wordt gestuurd met frequentie geregelde ventilatoren. Dit geeft een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik.Op ons bedrijf vinden we strikte hygiënemaatregelen heel belangrijk. Ons streven is dan ook “voorkomen is beter dan genezen”. Mochten er desondanks problemen optreden dan worden eventuele geneesmiddelen uitsluitend op indicatie van de dierenarts gebruikt.

In Nederland is van overheidswege een strenge controle op alle regelgeving. Daardoor voldoet de Nederlandse pluimveehouderij voor wat betreft voedselveiligheid, dierwelzijn en milieu aan de hoogste eisen wereldwijd.

Enkele kenmerken op een rij:

- de laagste CO2 productie van alle vleessoorten.

- tenminste 33% van het voer bestaat uit hele graankorrels.

- 15% minder bezetting per m2 ten opzichte van 2011. (wettelijk vereist)

- Door omzetting van mest in groene stroom wordt  het mestoverschot verkleind: dus goed voor het milieu.

- Alleen diergeneesmiddelen op advies van de dierenarts. (wettelijk vereist)

- Strenge controle door de overheid op bezetting en kwaliteit van de kip.
(wordt gemeten op de slachterij d.m.v. beoordeling op de kwaliteit van de poten)

- Vermindering energiekosten en ammoniakuitstoot door gebruik te maken van warmtewisselaars.


 
 


Afbeelding 1
Familie Groeneveld
Familie Groeneveld
Aankomst ééndagskuikens vanaf de broederij
Aankomst ééndagskuikens vanaf de broederij
Nieuwe ééndagskuikens in de stal
Nieuwe ééndagskuikens in de stal
In de vleeskuikenstal
In de vleeskuikenstal
Afbeelding 2
In de vleeskuikenstal 3
In de vleeskuikenstal 3
Een volwassen kip
Een volwassen kip
Volwassen kippen
Volwassen kippen
Warmtewisselaar kuikenstal 2
Warmtewisselaar kuikenstal 2
Mest afvoeren naar verbrandingscentrale
Mest afvoeren naar verbrandingscentrale
Mest laden voor collega akkerbouwer
Mest laden voor collega akkerbouwer
Erf schoonschuiven na uitmesten
Erf schoonschuiven na uitmesten
Machines schoonspuiten na het uitmesten
Machines schoonspuiten na het uitmesten
Erf schoonspuiten na uitmesten
Erf schoonspuiten na uitmesten
Powered by TKW Media